Permohonan PPRT 2024 : Bantuan Untuk Golongan B40

Permohonan PPRT 2024 : Bantuan Untuk Golongan B40

Permohonan bantuan PPRT 2024 kini dibuka. PPRT ialah singkatan kepada Projek Perumahan Rakyat Miskin.

Ia merupakan program di bawah SPKR yang bertujuan untuk membasmi kemiskinan luar bandar dan memastikan golongan sasar (miskin dan miskin tegar) dapat menaik taraf kehidupan dan ekonomi keluarga sedia ada.

Berikut dikongsikan maklumat lanjut tentang bantuan PPRT serta cara membuat permohonan.

program PPRT 2024

Tujuan utama bantuan PPRT diperkenalkan untuk menaik taraf kehidupan dan ekonomi keluarga fakir dan miskin (kumpulan B40) dengan membina atau mengubah suai rumah dengan menyediakan tempat tinggal yang lebih selesa dan selamat sebagai asas pertumbuhan sesebuah keluarga.

Skop Bantuan Program PPRT 2024

Bagi bantuan PPRT, ini di kawasan luar bandar dan kawasan yang telah diputuskan oleh kerajaan. Skop PPRT terbahagi kepada 2 kategori iaitu:

1. Binaan Baharu

Bantuan pembinaan perumahan baru untuk waris yang tidak mempunyai rumah atau perumahan yang terlalu usang, tidak selamat untuk diduduki dan tidak ekonomik untuk dibaiki.

2. Pembaikan

Baik pulih melibatkan 3 perkara berikut:

 • Penyelenggaraan
 • Penambahbaikan
 • Permintaan

Skop bantuan pembaikan hanya melibatkan komponen asas sesebuah rumah

Penting : Bahan binaan yang digunakan mestilah sama atau setara dengan spesifikasi bahan binaan Bina Baru

Kumpulan Sasaran Program PPRT 2024

Kumpulan sasaran PPRT ialah Ketua Isi Rumah (KIR) yang tersangat daif dan miskin yang ditentukan berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa yang berkuat kuasa.

Kriteria bagi kumpulan sasaran penerima bantuan PPRT yang layak adalah seperti berikut:

 • Disahkan sebagai miskin tegar atau miskin yang didaftarkan di Bank Data Kemiskinan Nasional (e-Kasih); atau
 • Disahkan dan diperakui layak oleh Mesyuarat Kumpulan Fokus Pembasmian Kemiskinan Daerah (FGD) atau
 • Negeri (FGN) atau jawatankuasa setaraf di peringkat negeri; atau
 • Diperakui oleh agensi kerajaan yang terlibat dalam program pembasmian kemiskinan; atau
 • Disahkan oleh jawatankuasa di peringkat Kementerian

2024 Syarat Program PPRT

Setiap bantuan mempunyai syarat yang berbeza mengikut kategori. Ia terbahagi kepada dua:

1. Bantuan Binaan Baharu

Syarat untuk Bantuan Bina Baharu diberikan kepada peserta yang:

 • Tidak memiliki rumah;
 • Rumah yang didiami terlalu usang dan tidak selamat untuk didiami;
 • Tidak ekonomik untuk dibaiki;
 • Tanah sendiri (pemilikan penuh); atau
 • Pemilikan sebahagian tanah atau mendapatkan kebenaran menggunakan tanah daripada Tuan Rumah (tanah
 • milik ibu/bapa/adik-beradik/saudara-mara yang mempunyai pertalian darah dengan pemohon atau tanah
 • Kerajaan atau tanah wakaf) dengan mengemukakan Borang Kebenaran Guna Tanah seperti di Lampiran B) .
 • 2. Bantuan Pemulihan

Syarat untuk bantuan pemulihan adalah:

Bantuan diberikan kepada peserta yang mempunyai rumah yang uzur atau rosak akibat ditimpa musibah dan masih menjimatkan untuk dibaiki.

Dapatkan kebenaran membaiki bagi kes pencerobohan tanah orang lain/tanah sebahagian milik/Tanah Kerajaan dengan mengemukakan Borang Kebenaran Guna Tanah seperti di Lampiran B.
Borang Kebenaran Guna Tanah

Selain memenuhi kriteria kelayakan di atas, bantuan keutamaan diberikan kepada:

 • Warga emas
 • Orang kelainan upaya (OKU)
 • Ibu bapa tunggal yang mempunyai banyak tanggungan
 • Mangsa bencana berskala kecil
 • Keutamaan pelaksanaan program adalah kepada negeri dan daerah yang mempunyai kadar kemiskinan tegar yang tinggi.

Cara Memohon PPRT 2024

 1. Permohonan perumahan PPRT 2024 adalah dalam talian dan mesti diisi dengan teliti dan lengkap.
 2. Sila berikan maklumat berkaitan pemilikan harta / tanah, pendapatan, gambar kad pengenalan (depan dan
 3. belakang) dan gambar rumah semasa (jika ada) sebelum mengemukakan permohonan.
 4. Kegagalan pemohon untuk melengkapkan butiran yang diperlukan boleh menjejaskan permohonan.

Maklumat lanjut

Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut berkenaan Program Perumahan Rakyat Miskin PPRT, anda boleh layari laman web PPRT atau hubungi Pihak Berkaitan di talian 03 8000 8000

Skop bantuan rumah PPRT 2024?

Skop bantuan PPRT terbahagi kepada dua iaitu:

 • Bina baru
 • baiki.
 • Anda boleh merujuk perkara di atas untuk maklumat lanjut tentang skop bantuan PPRT

Keutamaan bantuan perumahan PPRT 2024?

Bantuan keutamaan diberikan kepada:

 • Warga emas
 • Orang kelainan upaya (OKU)
 • Ibu bapa tunggal yang mempunyai banyak tanggungan
 • Mangsa bencana berskala kecil
 • Keutamaan pelaksanaan program adalah kepada negeri dan daerah yang mempunyai kadar kemiskinan tegar yang tinggi.

Bantuan perumahan PPRT 2024 untuk siapa?

 • Fakir miskin dan miskin disahkan berdaftar di Bank Data Kemiskinan Nasional (e-Kasih).
 • Diperakui dan layak oleh Mesyuarat Kumpulan Fokus Pembasmian Kemiskinan Daerah (FGD) atau Negeri (FGN)
 • atau jawatankuasa yang setaraf dengannya di peringkat negeri.
 • Diperakui oleh agensi kerajaan yang terlibat dalam program pembasmian kemiskinan.
 • Disahkan oleh jawatankuasa di peringkat Kementerian.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *